top of page
bg.jpg
logo-900x600.jpg
Venture Capital ที่ต้องการผลักดันธุรกิจของไทยให้สามารถที่จะทัดเทียมกับนานาชาติ และเราพร้อมที่จะลงทุนใน Start-up และ SME กับผู้ที่สนใจทุกท่าน
Business Meeting

VENTURE CAPITAL

Venture Capital (VC) เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนในเครือ บริษัท ดั๊กเคน (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่ธุรกิจที่ต้องการใช้เงินทุนในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าหรือบริการเพื่อการขยายกิจการหรือฐานลูกค้าในวงกว้างและการเข้าสู่ตลาดธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากมีการร่วมลงทุนแล้ว VC ยังให้คำปรึกษาด้านการบริหาร ให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

Handshake

พันธมิตร

บริการสำหรับนักลงทุน

Business Handshake

ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

เราสามารถร่วมลงทุนกับได้ ในกรณีที่ VCs/Angels ต้องการผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆเพิ่มเติม ด้วยเหตุผลใด ๆ

Business Meeting

บริการตรวจสอบกิจการเพื่อเข้าลงทุน

เราให้บริการกับ VCs/Angels ในการ Due Diligence ในระดับเบื้องต้นหรือเชิงลึก กิจการที่ท่านต้องการที่จะลงทุน

Business Meeting

เพิ่มช่องทางการได้รับข้อเสนอให้ลงทุน

หากท่านต้องช่องทางเพิ่มสำหรับการหาดีลเพื่อลงทุน ทั้งแบบเปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัวกับ Unigin Ventures

ทำไมต้องเลือกเรา ?

pay.png
สนับสนุน

เราพร้อมสนับสนุนเงินลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและมีไอเดียใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ

ยั่งยืน

เราพร้อมก้าวไปกับธุรกิจของท่านด้วยคำปรึกษาที่จะทำให้พร้อมเข้าสู่วงการธุรกิจใหม่ ๆ

คุณภาพ

สินค้าหรือบริการตรงตามมาตรฐานสากลด้วยการตรวจสอบผ่านระบบรับรองคุณภาพตามแต่ประเภทธุรกิจ

bg2.jpg

สนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า

โทร. 088-128-222, 088-218-222

bottom of page